Reducerea abandonului şcolar în rândul fetelor rome, printr-o abordare intersecţională

Incepând din ianuarie 2023, asociația E-Romnja derulează proiectul Reducing school dropout among Roma girls with an intersectional approach, (limba română: Reducerea abandonului şcolar în rândul fetelor rome, printr-o abordare intersecţională), implementat cu sprijinul financiar al Cantonului Basel-Stadt, Elveția.
Scopul proiectului este de a aborda problema abandonului școlar în cazul fetelor rome, ca unul dintre cele mai vulnerabile și neglijate grupuri din sistemul educațional. Ne propunem să construim un sistem de sprijin în jurul acestor fete rome pentru a le proteja de diferite forme de abuz, pentru a crește vizibilitatea, a înțelege problemele lor în cadrul sistemului și pentru a le permite să-și îndeplinească propriile obiective.

Astfel, activitățile proiectului se vor desfășura pe două niveluri:

→ ca o inițiativă de bază construită pe nevoile identificate de fetele/femeile rome din grupurile noastre (deseori limitate la educație, sau în situații abuzive din cauza rolurilor de gen sau așa-numitelor argumente „culturale”);

→ ca o acțiune cu abordare instituțională care are ca scop construirea unui mecanism de intervenție într-un mod holistic care să includă familia, comunitatea, autoritățile și să stabilească reguli pentru situații de urgență.

Ghid de intervenție pentru cazuri de căsătorii între copii / căsătorii forțate
– Metode de intervenție și recomandări –

(2024, disponibil în limba română)
Vizualizare în browser

Folosește butoanele de mai sus pentru a răsfoi documentul.

Proiectul este implementat în comunitățile din Giurgiu și Valea Seacă, pe o perioadă de 4 ani, începând din anul 2023.
Share