E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Problema adresata de proiect este perpetuarea excluziunii sociale în comunitățile multiplu discriminate (economic, etnic, pe criterii de vârstă, gen, orientare sexuala și dizabilitate) din zone urbane defavorizate din București.

Proiectul aduce valoare adăugată dintr-o perspectivă intersecțională prin înființarea unui centru comunitar intersectional, pentru adresarea fenomenului de excluziune sociala, a formelor sale multiple, precum și a proceselor de reproducere a inegalităților sociale care întrețin problema identificata. Scopul este creșterea incluziunii și abilitarea grupurilor vulnerabile care se confrunta concomitent cu multiple discriminări din enclave cu comunități dezavantajate din București.

Beneficiarii proiectului sunt 1470 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care roma, tineri, femei și tinere, persoane LGBTI și persoane cu dizabilități, care vor fi implicate în activități de educație non-formala, ateliere de dezvoltare personala și psihoigiena, suport permanent în cariera, târg bianual de joburi, intervenții pentru sănătatea mintala și reproductiva, consiliere juridica în justiție sociala, inclusiv locativa, campanie de conștientizare și capacitare în organizarea și construcția comunitara, organizarea de evenimente de consultare și coagulare comunitara, campanie de masuri de instruire în leadership comunitar în domeniul apărării drepturilor omului și anti-discriminării, campanie de conștientizare și combatere a discriminărilor din perspectiva intersecțională.

Pentru mai multe detalii despre proiect, activitățile desfășurate la centru, ultimele știri sau modalități de contact, accesează pagina oficială a proiectului pe site-ul asociației easyECO.

 

Proiectul este derulat de Asociația easyECO în parteneriat cu Asociatia E-Romnja și beneficiază de o finanțare în valoare de 249.917 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.  Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţwww.eeagrants.ro

Shopping Basket