E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Strategie

În conformitate cu misiunea asociației, am dezvoltate următoarele strategii pentru a o duce la bună îndeplinire. Activitățile noastre se concentrează pe nivelul local (al comunității) atât și pe cel național.

La nivel local activitățile avute în vedere sunt:

→ Implementarea de proiecte pentru a sprijini interesele femeilor rome.
→ Sprijinirea de inițiative locale ale femeilor rome.
→ Promovarea în rândul autorităților la nivel local/județean pentru a include problemele femeilor rome pe agenda lor.
→ Crearea de rețele pentru a da posibilitatea femeilor să se afirme și să-și promoveze propriile interese.
→ Abordarea unor subiecte, cum ar fi: acces la resurse locale, violența în relație cu autoritățile sau în comunitate/familie, mariajul timpuriu, educația fetelor, sănătatea femeilor, accesul la locuri de muncă etc.
→ Dezvoltarea serviciilor sociale și juridice necesare pentru a proteja drepturile femeilor.

La nivel național activitățile avute în vedere sunt:

→ Crearea unei comunicari între femei rome și nerome, activiste sau feministe, ca un factor important pentru succesul campaniilor noastre (lobby pentru diferite cauze găsite la nivel local, parteneriate etc)
→ Implicarea în rețele naționale și internaționale care sprijină inițiativele femeilor din grupuri etnice și nu numai.
→ Dezvoltarea de campanii pentru a combate imaginile negative și stereotipurile referitoare la femeile rome.
→ Elaborarea de rapoarte/cercetări având diferite teme ce țin de problemele femeilor.

Shopping Basket