E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Direcționează 3,5%

Redirecționează către E-Romnja 3,5% din impozitul pe venit obținut în anul anterior și susține activitățile grupurilor de inițiativă locală din comunitățile Mizil, Valea Seacă și Giurgiu formate din femei, tineri și tinere rome în activități, precum: pregătirea pentru piața muncii, activități ce vizează infrastructura, accesul la educație, alfabetizare, acces la programe pentru sănătate și sănătatea reproducerii, susținerea victimelor violenței domestice, acces la justiție.

Procedura redirecționării este simplă și nu te costă nimic. Este dreptul fiecărei persoane (angajat, pensionar) să direcționeze o parte din venitul datorat statului român unei cauze în care crede și să susțină o organizație non-guvernamentală. În cazul în care acest formular nu este depus, acești bani ajung tot la stat.

Termen limită de depunere a Formularului 230: 25 mai 2021

Venituri eligibile: din salarii/pensii impozabile, din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor, dacă pentru acestea din urmă nu aveți obligația să depuneți Declarația Unică).

Ce trebuie să faci:

Dacă în 2020 ai avut salariu sau pensie impozabilă DESCARCĂ:

Completează, apoi, cu majuscule datele personale, așa cum apar în cartea de identitate, și semnează. Datele asociației sunt completate de noi, iar suma va fi completată de către personalul Administrației Financiare.

TRIMITE formularul completat, până la data de 25 mai 2021 (data poștei), la Administrația Financiară de care aparții. Ai la dispoziție următoarele modalități de trimitere:

→ prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
→ prin depunere personală la registratura Administrației Financiare de care aparții (aici găsești lista administrațiilor);
→ folosind serviciul online ANAF, Spațiul Privat Virtual, disponibil aici.

Mulțumim tuturor pentru încredere și solidaritate!

Alte moduri în care ne poți sprijini:
Shopping Basket