E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Misiunea asociației E-Romnja

Să afirme, să promoveze, să lupte pentru a face vizibilă implicarea femeilor rome în societate și în comunitate.

De ce o asociație pentru femei rome?

Activitățile noastre sunt direcționate spre implicarea și consolidarea poziției femeilor rome în societatea româneasca, în comunitate și la locul de muncă.
Prin activitățile noastre urmărim:

→ Introducerea de programe care se adresează problemelor femeilor rome.
→ Introducerea perspectivei de gen în toate programele destinate romilor și nu numai.
→ Îmbunătățirea politicilor și măsurilor întreprinse în domeniile: piața muncii, educație, sănătate, justiție, cultură sau orice alt domeniu care ar putea aduce siguranță și protecție.
→ Revendicarea drepturilor femeilor rome.
→ încurajararea participării civice și politice la nivel local și național.

Shopping Basket