Phenja – Violența împotriva femeilor nu are culoare (Violence Against Women Has No colour) este un program strategic implementat de E-Romnja în perioada 2014 – 2020 cu finanțare din partea Open Society Foundation. În 2014, acesta a fost demarat ca un program pilot în parteneriat cu Centrul Filia, Centrul pentru Studii și Drepturile Omului, RomanoButiQ și ulterior Policy Center for Roma and Minorities, în cadrul căruia obiectivele au fost:

 

→ dezvoltarea cercetării cu privire la obstacolele întâmpinate de femeile rome din trei, respectiv patru comunități (într-o etapă ulterioară);
→ intervenția comunitară pentru a crește gradul de solidaritate cu privire la femeile care trec prin experiența violenței;
→ acțiuni de advocacy îndreptate către autoritățile locale pentru a conștientiza și schimba tratamentul rasist și sexist împotriva femeilor și pentru a adopta măsuri de combatere a violenței la nivel local.

 

Programul a fost continuat într-o etapă ulterioară de către fiecare partener, într-un mod adaptat comunităților în care se lucrează. Noutatea programului a fost dată de modelul de intervenție comunitar, instruiri de formare cu polițiști pe teme legate de fetele/femeile rome, dar și de acțiuni publice care să combată ideile preconcepute potrivit cărora violența este specifică minorității rome. Sloganul ‘’Violența nu are culoare’’ este în prezent parte din acțiunile noastre.

 


 

Share