Împuternicire și participare: cetățenie la firul ierbii condusă de femei rome (Empowerment and Participation: Grassroots Democracy by Roma Women) este cel de-al treilea program strategic finanțat de Helsinki Deaconess Institute în perioada 2015 – 2020.

Proiectul este implementat în comunitatea Valea Seacă (județul Bacău) și are drept obiective:

→ dezvoltarea și consolidarea grupurilor de fete și femei rome pentru a crește accesul acestora la servicii de sănătate și educație, dar și pentru a crea mecanisme locale de suroritate între femei în lipsa sprijinului autorităților în situații de violență etc.;
→ instruiri cu autoritățile locale pe teme care afectează viața fetelor și femeilor rome din comunitate;
→ acțiuni de advocacy local și național pentru a combate rasismul, sexismul și clasismul din instituțiile publice.

Prin program au fost dezvoltate o serie de campanii locale, servicii de suport pentru fete și femei rome, consiliere juridică, suport terapeutic pentru victime ale violenței sexuale, dar și acțiuni prin care să punem în valoare identitatea noastră romă.

De-a lungul timpului, programul a dezvoltat o serie de servicii sociale cu umanitate pentru ca fetele/femeile să aibă acces la mijloace de contracepție, creștere și îngrijire a copiilor, respect și demnitate în raport cu bărbații din comunitate și autoritățile locale.

Prin program a fost dezvoltat primul grup de inițiativă a tinerelor/tinerilor din comunitate care și-au dorit să replice modelul urmat de femeile din comunitate și mamele lor.

În prezent, în comunitate am înființat un Birou al femeilor rome unde întreaga comunitate se adună atât pentru acțiuni comunitare, cât și pentru activități de formare, suport și educație non-formală.


Share