Implementarea strategiei

Activitățile noastre se concentrează pe: nivelul local (al comunității) și național.

La nivel local activitățile avute în vedere sunt:

 • Implementarea de proiecte pentru a sprijini interesele femeilor rome.
 • Sprijinirea de inițiative locale ale femeilor rome.
 • Promovarea în rândul autorităților la nivel local/județean pentru a include problemele femeilor rome pe agenda lor.
 • Crearea de rețele pentru a da posibilitatea femeilor să se afirme și să-și promoveze propriile interese.
 • Abordarea unor subiecte, cum ar fi: acces la resurse locale, violența în relație cu autoritățile sau în comunitate/familie, mariajul timpuriu, educația fetelor, sănătatea femeilor, accesul la locuri de muncă etc.
 • Dezvoltarea serviciilor sociale și juridice necesare pentru a proteja drepturile femeilor.
  La nivel național activitățile avute în vedere sunt:

 • Crearea unei comunicari între femei rome și nerome, activiste sau feministe, ca un factor important pentru succesul campaniilor noastre (lobby pentru diferite cauze găsite la nivel local, parteneriate etc)
 • Implicarea în rețele naționale și internaționale care sprijină inițiativele femeilor din grupuri etnice și nu numai.
 • Dezvoltarea de campanii pentru a combate imaginile negative și stereotipurile referitoare la femeile rome.
 • Elaborarea de rapoarte/cercetări având diferite teme ce țin de problemele femeilor .