Misiunea Asociatiei E-Romnja:

Să afirme, să promoveze, să lupte pentru a face vizibilă implicarea femeilor rome în societate și în comunitate.


Activitățile noastre sunt direcționate spre implicarea și consolidarea poziției femeilor rome în societatea româneasca, în comunitate și la locul de muncă. Prin activitățile noastre urmărim:

  • introducerea de programe care se adresează problemelor femeilor rome
  • introducerea perspectivei de gen în toate programele destinate romilor și nu numai
  • îmbunătățirea politicilor și măsurilor întreprinse în domeniile: piața muncii, educație, sănătate, justiție, cultură sau orice alt domeniu care ar putea aduce siguranță și protecție.
  • vizibilizarea contribuției femeilor rome în comunitate și societate
  •   

  • revendicarea drepturilor femeilor rome
  • încurajararea participării civice și politice la nivel local și național