Mobilizarea la nivel local a femeilor rome a fost un proiect finanțat de Fundația Enel Dobrogea (Noiembrie 2017 – Mai 2019) care și-a propus susținerea femeilor rome din două comunități rome din București (Mica Indie) și Giurgiu pentru a crește mobilizarea locală și accesarea de resurse locale.

În comunitățile cu risc crescut de sărăcie, excluziune socială și rasism geografic, unul din principalele riscuri atunci când se implementează un proiect este acela că membrii nu sunt implicați în acțiuni. Am propus un model de dezvoltare comunitară având în centrul acțiunilor perspectiva romilor (femei și bărbați) din comunitate, creând contextul potrivit pentru implicare activă, dar și insuflând astfel sentimentul de proprietate asupra proiectului.

 

Ne-am dorit creșterea participării locale pentru pentru identificarea soluțiilor la problemele existente și colaborarea cu ONG-urile și autoritățile locale. Metodele noastre de lucru au vizat implicarea activă a romilor pentru combaterea discriminării, creșterea accesului la servicii (educație, sănătate, muncă, locuire etc), acțiuni de advocay pentru introducerea iluminatului public stradal, simplificarea procedurilor pentru obținerea actelor de proprietate ca măsura inițială necesară pentru racordarea/rebranșarea la curent electric.


Share