Genders – Platforma de certificare pentru organizații gender friendly a fost un proiect de cooperare transnațională între Spania, România, Italia și Belgia cu un buget de 18.090 euro, derulat în perioada 2018-2019, în cadrul căruia organizațiile partenere și-au propus să introducă perspectiva de gen și intersecționalitate în munca lor și a coalițiilor din care fac parte sau cu care colaborează și de asemenea, crearea unei platforme online prin care organizațiile de tineret să învețe cum să introducă perspectiva de gen în munca lor în mod sistematic, folosind o serie de instrumente măsurabile realizate în cadrul proiectului.

Website: https://www.gendersproject.eu/
Pagina de Facebook a proiectului


Share