Dezvoltarea și consolidarea rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor a fost un proiect finanțat prin granturile SEE, în cadrul Fondului ONG în România, care a avut ca obiectiv general consolidarea capacității și creșterea vizibilității rețelei împotriva violenței asupra femeilor pentru îmbunătățirea activităților de monitorizare și advocacy, la nivel local și național.

Printre altele, proiectul a realizat:

→  Extinderea rețelei cu 10 ONG-uri care desfășoară activități în domeniul oferirii de servicii victimelor violenței împotriva femeilor și prevenirii violenței împotriva femeilor în județele Constanța, Suceava, Timiș, Cluj, Brașov.
→  Dezvoltarea abilităților și competențelor membrilor rețelei prin transfer de bune practici la nivel național și transnațional.
 Analizarea modalității de punere în aplicare a modificărilor legislative recente (2012-2015) pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor, în special a ordinului de protecție, la nivel național.
 Activități de advocacy în vederea modificărilor legislative pentru responsabilizarea agresorului
  Activități de advocacy la nivel local în vederea finanțării serviciilor acordate victimelor violenței împotriva femeilor în 3 județe.
 Creșterea gradului de conștientizare asupra problemei violenței împotriva femeilor, la nivel local și național.

 


Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor este o structură informală, fără personalitate juridică, ce reunește organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe criterii de gen.

Organizațiile membre în Rețea sunt:

 1. Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
 2. Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei  ARTEMIS, Cluj-Napoca,
 3. Fundaţia SENSIBLU, București,
 4. Asociaţia GRADO – Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti,
 5. Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti,
 6. Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu,
 7. Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
 8. Asociaţia FRONT,  Bucureşti,
 9. Asociaţia ANAIS, București,
 10. E-ROMNJA – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București,
 11. Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş
 12. Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară – CMSC, Iași
 13. PAS  ALTERNATIV, Braşov
 14. Asociaţia INOVATRIUM, Timişoara
 15. Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
 16. Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
 17. Asociația SEVA – Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
 18. Asociația SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara
 19. Asociatia Quantic, București
 20. Asociația All for family, Constanța
 21. Asociația Femeilor Universitare, București
 22. Asociația Viitor – Integritate – Succes (V.I.S), Constanța
 23. Asociația Psihosfera Brașov
 24. Asociația Szentkereszty Stephanie Egyesület
 25. Asociația Casa Ioana

Organizațiile membre sunt independente politic, promovează dreptul fiecărei persoane pentru șanse egale în societate, susțin libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor maritale, au raporturi cu administrația publică ce se bazează pe principiile autonomiei, legalității și responsabilității,  în manifestările lor combat discriminarea, rasismul, sexismul, homofobia și alte forme de manifestare a urii. Ele au domenii de expertiză variate: advocacy, reformă penală, educație, servicii pentru victimele violenței în familie, servicii pentru victimele violenței sexuale, drepturile omului și drepturile femeilor, lucru în comunități cu femei rome, cercetare și activism feminist. În cadrul rețelei există 10 furnizori de servicii pentru victime.

Rețeaua s-a cristalizat în perioada 2011 – 2014 prin activități în special de lobby, advocacy și campanii publice pentru modificarea Legii 217/2003 republicată, în special pentru introducerea ordinului de protecție. Rezultatele activităților realizate ca Rețea au fost: promovarea și popularizare ordinului de protecție pe canalele specifice fiecărei organizații, monitorizarea implementării ordinului de protecție prin culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de emitere a unui ordin de protecție din toate instanțele din România, harta serviciilor pentru victimele violenței în familie realizată în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția pentru Protecția Copilului (2013) și actualizarea acesteia, conștientizarea publicului larg cu privire la necesitatea implicării instituțiilor centrale și locale pentru creșterea gradului de protecție al femeilor victime ale violenței în familie, “Studiul la nivel național cu privire la implementarea ordinelor de protecție” edițiile 2013, 2014 și 2015, “Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violenței în familie – 2013”, „Cât costă o victimă a violenței în familie? – Analiza finanțărilor serviciilor publice 2014”, campanie de strângere de semnături din rândul membrilor Parlamentului României pentru susținerea celor 6 măsuri urgente pentru siguranța femeilor în familie în urma căreia 100 de politicieni au semnat Declarația promovată de Rețea, campanii de informare și sensibilizare realizate în 2013 și 2014 pe durata celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor.

Website: https://violentaimpotrivafemeilor.ro

 

 


Share