Coaliția pentru Egalitate de Gen a fost un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 5: Dezvoltarea capacității ong-urilor. Rețele și Coaliții.

În cadrul proiectului a fost creată rețeaua informală de lucru ”Coaliția pentru Egalitate de Gen”, o uniune de organizații non-guvernamentale, neinstituționalizată, deschisă pentru noi membri, creată cu scopul promovării egalității de gen și de șanse, în special prin dezvoltarea capacității organizațiilor și prin promovarea parteneriatelor efective ONG – ONG și ONG – instituții publice.

 

Obiectivele Coaliției pentru Egalitate de Gen:

Consolidarea Coaliţiei prin atragerea de noi membri
→ Dezvoltarea capacităţii de lucru și intervenţie comună a organizațiilor membre în vederea asigurării și respectării drepturilor și libertăților femeilor
→ Dezvoltarea unor instrumente comune de advocacy pentru organizațiile membre
Realizarea unor acţiuni comune şi promovarea unui mesaj comun al coaliţiei în jurul unor probleme şi politici publice, dar şi în cadrul unor evenimente publice și zile internaţionale de acţiune pe teme legate de egalitatea de gen
Facilitarea transferului de bune practici în interiorul coaliției
→ Sprijinirea organizaţiilor membre în acțiunile dezvoltate la nivel local
Sprijinirea organizaţiilor nemembre de a dezvolta proiecte și programe specifice prin asigurarea de know-how
→ Dezvotarea capacității organizațiilor membre de a adresa, integra și respecta diversitatea între femei, având în vedere criterii precum: etnia, orientarea sexuală, religia, vârsta sau statutul economic și social, etc.
→ Creşterea gradului de conştientizare a opiniei publice cu privire la egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv a acelora provenind din diferite categorii etnice
→ Monitorizarea instituţiilor publice cu responsabilitate în domeniul egalitaţii de şanse
→ Promovarea unui cadrul legislativ și a unor politici publice care să integreze dimensiunea de gen atât la nivel local cât și naţional
→ Sprijinirea organizațiilor membre ale Coaliției în stabilirea/menţinerea legăturilor cu instituţiile din domeniu în plan naţional şi internaţional
→ Afiliere la reţele internaţionale

 


Membri:

 1. Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE
 2. Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen (A.L.E.G.)
 3. Societatea de Analize Feministe AnA
 4. Asociaţia Front
 5. Asociaţia E-Romnja (Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)
 6. Centrul Filia
 7. Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO)
 8. Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP)
 9. Asociația Plural
 10. Asociația Ema
 11. Asociația Sexul versus Barza


 

Website: http://ongen.ro

Share