Proiect implementat în perioada mai  – august 2022 de MozaiQ, Centrul FILIA și Asociația E-Romnja cu finanțare de la Oxfam GB.

Obiective specifice:

→ Cartografierea drumurilor parcurse de persoane roma, LGBTQIA+, femei și persoane supraviețuitoare ale unor cazuri de VBG, de la granițele ucrainene/moldovenești spre România, pe teritoriul României și mai departe în alte țări europene, precum și a serviciilor disponibile în România și alte țări europene.
→ Relocarea în siguranță a refugiaților din grupurile vulnerabile din Ucraina în România, pe teritoriul României și mai departe în alte țări europene, prin punerea în contact a beneficiarilor cu organizații din alte țări care sprijină persoanele LGBTQIA+, femei, supraviețuitoare ale unor cazuri de VBG și femei rome.
→ Monitorizarea riscurilor la care sunt expuse grupurile vulnerabile în ceea ce privește discriminarea și accesul sigur și egal la serviciile de bază și de protecție (produse alimentare și nealimentare, informații, demnitate, adăpost sigur, servicii medicale, asistență juridică, servicii pentru sănătate mintală și asistență psihosocială).
→ De la caz la caz, furnizarea de servicii sociale, psihologice, medicale, juridice și asistență de urgență (cum ar fi numerar, alimente și alte necesități) sau redirecționarea către servicii specializate de protecție.

Ce am făcut noi:
→ maparea centrelor de refugiați și a serviciilor oferite, cu focus pe refugiații de etnie romă din Ucraina;
→ vizitarea centrelor de refugiați și identificarea de refugiați de etnie romă;
→ identificarea nevoilor refugiaților romi;
→ referirea către alte organizații non-guvernamentale de cazuri pe care noi nu le putem acoperi (cazuri de persoane cu dizabilități, persoane cu probleme de sănătate mintală, consumatori de substanțe, agresori sau victime ale violenței domestice, agresori sau victime ale violenței de gen);
→ acordarea de kit-uri de urgență pentru categoriile: femei rome refugiate, bărbați romi refugiați și copii romi refugiați;
→ acordarea de vouchere;
→ acordarea de bani cash pentru anumite categorii, conform unor criterii stabilite;
→ susținerea unor ateliere pe anti-discriminare adresate refugiaților romi din centrele de refugiați;
→ livrarea unor ateliere pe anti-discriminare și intersecționalitate adresate diferitelor categorii de lucrători și voluntari din centrele de refugiați care lucrează cu refugiați romi;
→ consiliere și reprezentare juridică pentru diferite situații sau nevoi identificate în centrele de refugiați;
→ asigurarea de interpretare în limba romani, ucraineană și română pentru refugiați în accesarea diferitelor servicii.

 

Share