Sunt un model pentru comunitate a fost un proiect finanțat prin Granturile SEEA 2009 -2014 în cadrul Fondului ONG în România în perioada 2014-2016, componenta Justiție Socială.

Proiectul s-a adresat tinerilor romi și neromi proveniți din medii rurale, cu oportunități scăzute, cu familii ce au venituri insuficiente sau care trăiesc în familii monoparentale sau ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și care nu au suficient suport pentru a-și continua studiile necesare dezvoltării unei cariere profesionale.

De cele mai multe ori, din cauza acestor factori sociali, dar și pentru că nu au repere sau modele care provin din comunitatea lor și care să dovedească  contrariul, tinerii decid să nu își continue studiile.

Premiza noastră este că dacă exista o colaborare între tinerii romi și neromi care și-au finalizat studiile liceale sau superioare și cei care sunt în curs de finalizare a studiilor gimnaziale sau liceale, parte din factorii enunțați mai sus (inegalitățile dintre mediul rural/urban, lipsa unor repere sau modele de tineri care s-au adaptat, depășirea stereotipurilor și discriminărilor etc.) pot fi depășiți dacă tineri romi și neromi, împreună, creează o comunitate de susținere și suport pentru a face mai ușoară tranziția de la viața școlară gimnazială la cea de liceu sau facultate.

 


MEDIA

Pagina de Facebook a proiectului Sunt un model pentru comunitate


Share