E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

În perioada decembrie 2021 – decembrie 2023 Asociația E-Romnja este parteneră în proiectul “Servicii integrate pentru persoane de etnie romă din comunități vulnerabile”, cod PN1019.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat și inovator de servicii accesibile și de calitate care să asigure creșterea incluziunii și abilitarea romilor din 4 localități de la nivelul județelor Neamț, Suceava, Timiș și Dolj.

Proiectul vizează oferirea de servicii sectoriale integrate de calitate pentru 1310 persoane în situații de vulnerabilitate, din care 1275 de etnie romă, din comunitățile marginalizate din 4 județe din România: Neamț (Bahna, sat Izvoare), Suceava (Ciprian Porumbescu, sat Ciprian Porumbescu), Timiș (Checea, sat Checea) și Dolj (Breasta, sat Breasta). De asemenea, prin proiect sunt prevăzute și acțiuni de abilitare a persoanelor de etnie romă, precum și măsuri de îmbunătățire a gradului de conștientizare pentru combaterea discriminării.

Cele 4 comunități participante la proiect își vor îmbunătăți statutul de comunități marginalizate prin: numărul de copii care participă la programele educaționale, creșterea numărului de persoane încadrate pe piața formală a muncii, precum și prin reducerea inegalităților privind acoperirea cu servicii sociale și medicale.

Prin toate aceste efecte pozitive pe termen lung proiectul va contribui la întreruperea ciclului excluderii socio-economice și a cercului vicios al saraciei și implicit la „creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Rezultate așteptate:

  • 1275 de persoane de etnie romă, vor beneficia de servicii de obținerea documentelor de identitate, de îmbunătățirea condițiilor de locuit, servicii educaționale, de ocupare, pentru sănătate
  • 32 de specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, asistenței sociale, administrației publice, sectorului ONG etc își vor îmbunătăți competențele pentru lucrul cu persoane de etnie romă
  • 150 de persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității vor beneficia de informații în scopul abilitării
  • 45 de experți și lideri de etnie romă din județele Neamț  și Dolj care vor beneficia de activități din sfera facilitării comunitare (câte 25 de persoane din fiecare din cele două județe).
  • 35 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, inclusiv persoane în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică, vor beneficia de aceleași servicii precum populația de etnie romă
  • 500 membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în aria de implementare a proiectului, vor fi subiecții unei campaniei de conștientizare/ sensibilizare pe teme anti-discriminare

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 980,833 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestui site nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar.  Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţwww.eeagrants.ro
Pentru informații oficiale despre operatorul de grant al Programului de Dezvoltare Locală accesați site-ul – www.frds.ro

Promotor de proiect: Salvați Copiii

Parteneri: Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) și Primăria Bahna 
Colaboratori: Primăria Ciprian Porumbescu, Primăria Checea, Primăria Breasta, Școala gimnazială „Ciprian Porumbescu”, Școala gimnazială Checea, Școala gimnazială Breasta, Școala gimnazială Bahna.

Shopping Basket