I-Read – Innovative learnable reading tool for low skilled women (2019-1-RO01-KA204-063962) este un proiect finanțat prin Erasmus+ și implementat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare în domeniul Protecției Muncii și Sociale (lider de parteneriat), SMPS DRAMBLYS ( Spain), EBL, TAKIDD (Turcia), Blickpunkt Identität, Women for Women (Austria) și Asociația E-Romnja. Proiectul se derulează în perioada 2020 – 2022.
Obiectivul proiectului este de a dezvolta și încuraja abilități de învățare în rândul femeilor cu un nivel scăzut de educație având în vedere contexte de sărăcie, inechitate și sexism. Prin program se va dezvolta o platformă de învățare a limbilor română, turcă, germană și engleză care să fie de ajutor femeilor atunci când migrează sau sunt în proces de mobilitate europeană.

https://i-read.mixedreality.ro

Share