proiect finanțat prin Granturile SEEA 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România în perioada 2014-2016, componenta Justiție Socială, implementat în parteneriat de E-ROMNJA, Asociația ”Împreună pentru Viitor” Spantov și Legio Lex Populi, Mărginenii de Jos.

Participarea publică este un proces prin care grupurile de interes influențează politicile publice, respectiv alocarea resurselor și accesul la bunuri și servicii. Femeile și femeile rome sunt două grupuri de cetățeni ale căror interese se regăsesc doar tangențial pe agendele locale. Educația, sănătatea, asistența socială, domenii alocate femeilor au fost puternic afectate de criză. Strategiile naționale, fie cele dedicate egalității de șanse, fie cele dedicate creșterii incluziunii romilor alocă activități, dar nu și resurse creșterii participării femeilor la nivel local. Proiectul și-a propus să dezvolte un proces incluziv de participare publică, în care femeile și femeile rome din comunitățile rurale să fie implicate. Modalitatea de adresare a provocărilor identificate și implicit de atingere a rezultatelor propuse a fost de tip ”organizarea comunităților” prin dezvoltarea de Grupuri de Inițiativă ale femeilor rome și nerome din celor două comunități.


MEDIA

Pagina de Facebook a proiectului Femeile participă egal

www.stiri.ong – Conferinta de final a proiectului „Femeile participa EGAL”


Share