E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Organigrama E-Romnja

Adunarea Generală (AGA) urmărește strategia organizațională, structura și dezvoltarea sa, deciziile strategice legate de direcțiile de acțiune, adeziunile, parteneriatele și proiectele, precum și procesul decizional. AGA votează președinta.

Adunarea Generală este formată din cinci femei rome și nerome:

→ Elena Mihalache
→ Eniko Vincze
→ Mihaela Drăgan
→ Cristina Mocanu
→ Carmen Gheorghe

Consiliul Director (CD)  este structura de management votată de membrele AGA din interiorul acestei structuri pentru a urmări îndeaproape funcționarea organizației. Consiliul Director este format din trei persoane: Elena Mihalache, Cristina Mocanu și Carmen Gheorghe.


Departamente:

Femei rome și participare
Anca Nica, coordonatoare
Monitorizare și advocacy
Elena Mihalache, coordonare temporară
Sisteme financiare
expertiză contabilă, asistent financiar

Shopping Basket