E-Romnja este o organizație feministă romă, apolitică și non-profit care luptă pentru drepturile fetelor și femeilor rome.

maini suroritate eromnja transp

Donează

E-Romnja este o organizaţie neguvernamentală nonprofit feministă care activează la firul ierbii de 7 ani pentru implicare şi participare civică şi politică a femeilor, pentru revendicarea drepturilor acestora şi pentru vizibilizarea contribuţiei şi rolului femeilor rome în comunităţi şi în societate.

Abordarea noastra este una intersecţională şi credem că nicio democraţie nu poate exista fără participarea femeilor. Credem în implicarea oamenilor pentru dezvoltarea comunităţii din care fac parte.

Susține activitățile  grupurilor de inițiativă locală din comunitățile Mizil, Valea Seacă și Giurgiu formate din femei, tineri și tinere în activități precum: pregătirea pentru piața muncii, activități ce vizează infrastructura, accesul la educație, alfabetizare, acces la programe pentru sănătate și sănătatea reproducerii, susținerea victimelor violenței domestice.

Mulțumim tuturor pentru încredere și solidaritate!

Shopping Basket